Gizmo

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Evropska lestvica


Svet Evrope je razvil evropski sistem za opisovanje ravni sposobnosti sporazumevanja, in sicer skupne evropske okvire učenja in poučevanja jezikov (Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment, Strasbourg 1998).

To priporočilo zajema skupno osnovo ciljev, vsebin in metod za šest ravni jezikovnega znanja. Za vsako raven so določeni znanja in spretnosti, ki jih mora posameznik obvladati pri bralnem in slušnem razumevanju, pisno in govorno.

Ponujamo tečaje za vse standardne ravni znanja. Trajanje tečaja prilagodimo hitrosti napredka in željam udeležencev. Za lažje razumevanje so spodaj navedene ravni z ustreznimi opisi:


Uporabnik na osnovni ravni (Basic user):

A1

Razume in zna uporabljati pogoste vsakdanje izraze in najosnovnejše besedne zveze za zadovoljevanje vsakdanjih potreb. Zna predstaviti sebe in druge, spraševati in odgovarjati na vprašanja o osebnih podatkih, npr. kje živi, o ljudeh, ki jih pozna, in stvareh, ki jih ima. Sposoben se je preprosto pogovarjati, če sogovornik govori počasi, razločno in je pripravljen pomagati.

A2

Razume povedi in pogosto rabljeno besedišče, ki se nanaša na najbolj temeljne stvari (npr.: osnovni osebni in družinski podatki, nakupovanje, geografija, zaposlitev). Sposoben je preprostega vsakdanjega sporazumevanja, pri katerem gre za neposredno izmenjavo informacij o splošnih vsakdanjih stvareh. Zna s preprostimi izrazi opisati svojo osebno zgodovino, neposredno življenjsko okolje in stvari, ki se nanašajo na vsakdanje potrebe.


Uporabnik na ravni jezikovne neodvisnosti (Independent user):

B1

Razume poglavitne točke besedil v jasnem knjižnem jeziku, ki se nanašajo na znane okoliščine, s katerimi ima redno opraviti v službi, šoli, prostem času. Znajde se v večini položajev, ki lahko nastanejo na potovanju po deželi, v kateri ta jezik govorijo. Sposoben je pretvoriti preprosta povezana besedila v zvezi s splošnimi temami iz osebnega zanimanja. Zna opisati izkušnje in dogodke, sanje, želje in ambicije ter na kratko navesti razloge in razlago svojih prepričanj in načrtov.

B2

Razume poglavitne zamisli zapletenih besedil, ne glede na to, ali obravnavajo stvarno ali abstraktno tematiko, to se pravi tudi strokovne razprave s svojega poklicnega področja. Izraža se dovolj spontano in tekoče, da je v vsakdanjih stikih z rojenimi govorci mogoče sporazumevanje, ki od nobene strani ne zahteva preveč truda. Zna oblikovati jasna in natančna besedila v zvezi s široko paleto tem in pojasniti svoj pogled na kako vprašanje; to obsega tudi razlago prednosti in pomanjkljivosti raznih možnosti.


Uporabnik na ravni jezikovnega mojstrstva (Proficient user):

C1

Razume zahtevnejša, daljša besedila in je sposoben prepoznati skrite pomene. Zna se spontano in tekoče izražati, ne da bi pri tem preveč iskal ustrezne izraze. Sposoben je učinkovito in prilagodljivo uporabljati jezik v družabne, učne in poklicne namene. Zna tvoriti jasna, slogovno dobra, natančna besedila o zapletenih problematikah in tako izkazuje, da obvladuje elemente organizacije in zgradbe besedila.

C2

Brez težav razume skoraj vse, kar prebere ali sliši. S preurejanjem dobljenih podatkov zna informacije iz različnih pisnih in govornih virov združiti v smiselno povezano predstavitev. Izraža se spontano, tekoče, natančno in je tudi v zapletenih okoliščinah sposoben razločevati majhne pomenske odtenke.